Individuele psychotherapie wordt in de meeste gevallen volledig door de zorgverzekeraars vergoed, indien uw verzekeraar een contract heeft met de praktijk, wordt de rekeninig direct naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

Uw zorgverzekeraar zal wel de behandeling met uw wettelijke eigen risico (en eventuele afgesloten vrijwillig risico) verrekenen. U wordt geadviseerd om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar indien u hier nog vragen over heeft en of duidelijkheid wilt.

Psychotherapie wordt vanaf 2022 per sessie gedeclareerd en niet meer na 1 jaar of na het afsluiten van een behandeling. U of uw zorgverzekeraar krijgt na iedere (paar) sessies een rekening. Dit is het nieuwe zorgprestatie Model, waarbij de zorg vooraf wordt vastgesteld aan de hand van wat u nodig hebt. Dit zorgt ervoor dat u makkelijker kunt zien waarvoor u betaald. Voorafgaand aan uw behandeling wordt de prestatie vastgesteld.

Uw zorgverzekeraar zal in de meeste gevallen uw behandelingen grotendeels vergoeden. Toch is het belangrijk dat u op de hoogte bent wat psychotherapie kost. Het Nza (Nederlands zorg autoriteit) bepaald het tarief van de sessies, deze is vastgelegd. Dit overzicht is gepubliceerd op de site van het Nza. In het tarief zit de daadwerkelijke sessie die u heeft gevolgd maar ook de kosten die zijn besteedt aan overleg met de huisarts /verwijzer, verslaglegging, het maken van een intakeverslag, overleg derden etc. Dit is in het bedrag meegerekend.

zie overzicht meest gebruikte tarief NZA-tarief-Klinisch-psycholoog

No show

De praktijk hanteert een no show beleid. Dit houdt in dat indien u de afspraak later dan 24 uur afzegt of niet verschijnt op de afspraak u de sessie zelf moet betalen, ongeacht de reden van afwezigheid. De kosten hiervoor zijn 50 euro (excl btw).

De praktijk hanteert ook het volgende; planning is realisatie. Dit betekend dat de geplande tijd die voor u wordt gereserveerd ook gedeclareerd wordt. Ook als u te laat of de sessie eerder verlaat. De sessies voor de therapie zijn 50 minuten.

Waarneming tijdens afwezigheid

Tijdens vakantie / afwezigheid van de behandelaar is er in principe geen vervanging. Indien waarneming nodig is zal dit in overleg met de cliënt worden afgestemd. 

De praktijk heeft met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten in 2023

Let op!! voor 2023: Cliënten die verzekerd zijn bij CZ (Ohra en Deltalloyd) worden geadviseerd om dit te melden bij de aanmelding. Voor deze verzekeraars geldt een beperkt budget. 

Zilveren Kruis / Achmea; Achmea Zorgverzekeringen nv, FBTO Zorgverzekeringen nv, Interpolis Zorgverzekeringen nv, OZF, Zilveren Kruis, Caresco / Nedasco, IAK, Aevitae, Turien & co.

Menzis groep; Menzis, Anderzorg en Azivo

Multizorg; ONVZ, VVAA, PNOzorg, De Amersfoortse, Salland, Eno zorgverzekering (Hollandzorg en Energiek), ASR, Ditzo zorgverzekering

DSW

VGZ; Univé, VGZ, IZA, UMC, IZZ, VGZ Cares.

Zorg en Zekerheid

De Friesland zorgverzekering

Als uw behandeling niet onder vergoeding van een zorgverzekering valt bijvoorbeeld omdat er geen diagnose is die onder vergoede zorg valt, dient u de behandeling zelf te betalen.

De tarieven zijn excl. btw van 21%

Intake individueel 90 minuten: 120 euro

Behandeling individueel per sessie van 50 minuten: 95 euro

Partner relatie intake 90 minuten: 150 euro

Behandeling partner relatie per sessie van 60 minuten 120 euro

Partner relatietherapie wordt niet meer vergoed en dient u zelf te betalen. De kosten voor een intake met een duur van 1,5 uur zijn 150 euro (exclusief btw, 21%) en voor een zitting van 60 minuten 120 euro (exclusief btw, 21%). Er geldt ook een no show voor relatiegesprekken. Als u de afspraken later dan 24 uur afzegt of niet verschijnt op de afspraak wordt de volledige sessie in rekening gebracht ongeacht de reden van afwezigheid.